بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ ازسه شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس
‌سرویس سیاسی – اجتماعی: “بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور از سه شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز می شود.”
محمد کاظمی نماینده ملایر و عضو کمیسیون تلفیق مجلس‌، ‌با بیان مطلب بالا افزود: پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون مذکور، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می شود؛ در نهایت نمایندگان مجلس در جلسات علنی، ضمن تصویب کلیات بودجه، جزئیات آن را رسیدگی می کنند.اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس هم درباره زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت: بر اساس روند بررسی بودجه، احتمالا لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اوایل بهمن در مجلس بررسی می شود.
وی افزود: در مدت بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور در مجلس، جلسات مجلس بلاانقطاع به جز روزهای تعطیل و جمعه در چهار ساعت برگزار می شود.
این جلسات با پیشنهاد رئیس مجلس و رای نمایندگان می تواند در دو یا سه شیفت هم برگزار شود.

نسخه مناسب چاپ