انهدام شبکه بزرگ توزیع ماده مخدر «گُل»
سرویس حوادث:رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری ۵ عضو یک شبکه بزرگ تهیه و توزیع ماده مخدر «گُل» پس از تعقیب و گریز و درگیری با ماموران پلیس خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده افزود: به دنبال گزارش‌های مردمی از فعالیت یک شبکه تهیه و توزیع ماده مخدر «گُل» در غرب تهران، همکاران در پایگاه نهم مبارزه با موادمخدر، پس از رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی در خصوص این شبکه متوجه شدند ۵ عضو شبکه مذکور مبادرت به توزیع گسترده ماده مخدر «گُل» در غرب تهران کرده و شبکه پیچیده‌ای برای توزیع این مخدر راه‌اندازی کرده‌اند.‏
وی گفت: پس از تکمیل رصدهای اطلاعاتی و شناسایی‌های لازم، اعضای این شبکه که در حال انتقال حدود ۵ر۱کیلوگرم ماده مخدر «گل» برای توزیع در مناطق مختلف تهران بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.‏
بخشنده گفت: در جریان این عملیات، اعضای این گروه با دیدن ماموران اقدام به فرار کردند و بی توجه به دستورات مکرر ایست ماموران قصد گریز از دست آنها را داشتند که ماموران در یک عملیات غافلگیرانه، آنان را دستگیر کردند.

نسخه مناسب چاپ