چرا خارج رفتن بد است؟
نرگس خرقانی
 

با توجه به تصمیم اخیر دولت محترم در زمینه سه برابر کردن عوارض خروج از کشور و البته تصاعدی بالا رفتن این عوارض در خروج دوم و خروج های بعدی؛ من هم فرصت را غنیمت شمردم تا در راستای دفاع از تصمیم کارشناسانه و به موقع دولت،چیزی بنویسم و به قولی توضیح دهم که اصلا چرا خارج بد است؟
اول اینکه: در بد بودن خارج که در کل شکی نیست. چون اگر بد نبود که خارج نبود. یک چیز دیگر بود. حالا هم همان بهتر که ملت چیزها و جاهای بد بد را نبینند تا خدای نا کرده اخلاقشان خراب نشود و به راه بد کشیده نشوند.
دوم اینکه: کلاً مقایسه خیلی چیزها کار بدی است. اینکه مردم مرتباً خارج می روند، باعث می شود که هی مقایسه کنند. یک بار نشد ما سوار تاکسی شویم و یا آرایشگاه برویم و ملت خارج را با اینجا مقایسه نکنند. چه معنی دارد که یکی می رود ترکیه، هی بگوید ترکیه چرا ۳۰ سال پیش آن طوری بود و حالا این طوری است و یا اینکه دوبی ۴۰ سال پیش اصلاً نبود، الان هست.آن هم چه بودنی؛ یا درگرجستان با ۲۰ میلیون تومان می شود بنز و بی ام دبلیو خرید و اینجا پراید هم به زور دستت می دهند. خب همان بهتر که ملت این چیزها را نبینند. اینقدر هم در کوچه و خیابان و تاکسی وقت ما را نگیرند.
سوم اینکه: این خارج کلی جای خاک برسری دارد. از آنتالیا و آنالیا بگیر تا پاتایا و ماتایا و … خب ملت اینجور جاها که می روند و متاسفانه کسی نیست اینها را ارشاد کند. بعد می گویند چرا اینجا مرتباً ما را ارشاد می کنند؟ حداقل ملت این جاهای خاک برسری دیگر
نمی‌روند یا کمتر می روند که کمتر دچار انحراف اخلاقی شوند و از اینکه ارشاد می شوند، تعجب نکنند.
چهارم اینکه: وقتی عوارض ارزان باشد، بعد از چهار تا کشور دور و بر و نزدیک، ملت هوس سفر به اروپا به سرشان می زند. بعد می فهمند که پاسپورتشان بی ارزش است و به آنها ویزا نمی دهند و در نتیجه دچارافسردگی می شوند و خدای نا کرده بلایی سر خودشان می آورند. چه کاری است که ملت به این چیزها اصلا فکر کنند. همان بهتر که از اول سنگ سنگین جلوی پایشان باشد تا این چیزها را نفهمند. کلاً ندانستن که خیلی بهتر است.
و دست آخر اینکه: مگر قرار نبود عدالت در مورد همه اجرا شود؟ چه معنی دارد فقط در سال، چند میلیون نفر هی خارج بروند و بقیه در خانه بمانند؟ برای این کار، دو راه حل وجود دارد: یا اینکه همه با هم خارج بروند که با توجه به مواردی که در بالا برشمردیم، کلاً خارج رفتن خیلی بد است؛ پس همان بهتر که دسته جمعی خارج نرویم و همه در خانه بنشینیم و کشک بسابیم. اینجوری عدالت هم در مورد همه رعایت می شود و همه با هم یکدست و یک طبقه
می‌شویم و فاصله طبقاتی ــ خدا بخواهد ــ در این یک مورد حداقل، به حداقل خواهد رسید.

code

نسخه مناسب چاپ