شهرداری تهران ۲ برابر تعداد پست ها‌،پرسنل دارد
سرویس سیاسی – اجتماعی: معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با اشاره به شمار زیاد نیروی انسانی در مجموعه شهرداری پایتخت،گفت: شمار پرسنل ما دو برابر تعداد پست‌های شهرداری است.
به گزارش خبرنگار ما، ابراهیم شیخ در جمع خبرنگاران با بیان این که تعداد پست‌های هر سازمان نشان می دهد که باید چه میزان کارمند داشته باشیم، افزود: اکنون شمار پرسنل ما دو برابر تعداد پست‌های شهرداری است. برای مثال بیش از ۱۰۰۰ نفر در یک منطقه کار می کنند، درحالی که این منطقه حدود ۵۰۰ پست دارد.
وی گفت: در شهرداری با تراکم نیروی انسانی مواجهیم و فقط در شش ماه پایانی مدیریت قبلی پایتخت، ۸۶۵۲ نفر جذب شدند. همچنین علاوه بر تراکم نیروی انسانی چالش فقر نیروی انسانی متخصص هم وجود دارد.
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران از عدم جامعیت نظام آماری ، فساد و کاهش سلامت اداری، فرهنگ غیرحرفه ای حاکم بر شهرداری،منطقی نبودن حجم و کیفیت نیروی انسانی در مقایسه با ماموریت‌های سازمانی‌، ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد‌، عدم کفایت تعهد به شایستگی ، ناکارآمدی نظام جامع توسعه مدیریت و ناکارآمدی نظام جبران خدمات به عنوان چالش‌های احصا شده نیروی انسانی یاد و تاکید کرد: توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای در شهرداری، توسعه مبتنی بر شایسته سالاری، چابک سازی سازمانی، هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی و ارتقاء و بهبود رفاه حال و تامین آتیه کارکنان و مدیران را به عنوان پنج پاسخ اصلی و مهم به چالش‌های یاد شده در نظر گرفته ایم.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر تعدیل نیروی انسانی گفت: تعدیل زمانی است که فرد قرارداد استخدامی با یک سازمان دارد و بنا به ملاحظات سازمان عذر فرد را می خواهند. ما حتی یک مورد تعدیل نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. شیخ تاکید کرد: از وقتی کارمان را در شهرداری آغاز کرده ایم، فقط ۲ دهم درصد از نیروهای انسانی کم شده اند که این موضوع شامل ۱۳۵ پرسنل می شود. اینها افرادی بودند که یا مدرک تحصیلی خود را نتوانستند ارائه کنند، یا دچار تخلفی شدند یا در محل کار حضور پیدا نکردند. بعضی از این افراد هم استعفا کردند یا بازنشسته بودند. ما به همه این موارد خروج طبیعی می گوییم، چراکه ما عامل خداحافظی آنها نبودیم.
وی همچنین با بیان این که در دوره جدید از مرز ۱۴۰ انتصاب در شهرداری گذشته ایم، افزود: ۱۰۰ انتصاب اول نشان می دهند که از نظر سنی ۲۹ درصد از افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۴۲ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال و ۲۹ درصد بالای ۵۰ سال قرار دارند.
معاون شهردار تهران تاکید کرد: اولویت مهم ما ساماندهی نیروهای انسانی مشغول کار در شهرداری با نگاه به آینده و در نظر گرفتن ماموریت‌های جدید و نوین شهری مانند سلامت روان، پزشکی اجتماعی و حمل و نقل هوشمند است.

نسخه مناسب چاپ