نشست وزیر ارشاد با مدیران نهاد کتابخانه ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر توجه به اهمیت و نقش بسزای کتابخوانی در توسعه اجتماعی ملت‌ها تاکید کرد و گفت: کتابخوانی مادر و مبدا توسعه تمدنی جوامع محسوب می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با دبیرکل و مدیران نهاد کتابخانه های عموم کشور با تاکید بر مطلب بالا افزود: این نهاد به ارتقای کمی و کیفی کتابخوانی و تبدیل کتابخانه ها به عنوان باشگاه اجتماعی و فرهنگی توجه داشته است.
وی گفت: امروز با توجه به اینکه افراد بیشتر به انزوا گزینی روی آورده اند ، کتابخانه ها مانند مساجد می توانند به عنوان نقطه تلاقی آن ها با اجتماع و افزایش تعاملات اجتماعی در میان افراد باشند. در دولت گذشته نیز به این موضوع در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور توجه شده است.

نسخه مناسب چاپ