گروه‌های مشمول دریافت یارانه نقدی اعلام شد
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، ادعای برخی در مورد تعیین سقف درآمد ۷۰۰ هزار تومان برای دریافت یارانه نقدی را تکذیب کرد. به گزارش این روابط عمومی، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برنامه معطوف کردن یارانه های نقدی به گروه های هدف را پیشنهاد کرده است. برای این منظور تاکنون گروه های مدد جویان کمیته امام (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی، زنان سرپرستان خانوار، افراد ساکن در دهستان هایی با ضریب ۶و ۷و ۸و ۹، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، ایثارگران و سایر گروه‌های نیازمند (شامل کارگران ساختمانی، قالیبافان، صیادان، خادمان مساجد، باربران و …) فارغ از میزان درآمدهایشان، مشمول دریافت یارانه نقدی شناخته شده‌اند. طبق این پیشنهاد اولاً شناسایی گروه های مستحق دریافت یارانه نقدی تکمیل نشده است و بانک های اطلاعاتی در اختیار دولت موظف به تکمیل اطلاعات و تدقیق آنها در سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
ثانیاً سایر افراد که نهایتاً در زمره گروه های مشمول دریافت یارانه نقدی قرار نمی گیرند، حق اعتراض و اثبات نیازمند بودن خود را خواهند داشت. نکته اساسی این است که تحت این برنامه تنها یارانه نقدی افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی شناسایی نشده و در فرآیند راست آزمایی هم مشخص شود که شرایط دریافت یارانه نقدی را ندارند، حذف خواهد شد.
همچنین منابع حاصل از حذف یارانه نقدی این افراد صرف افزایش مستمری پرداختی و برقرار شدن مستمری جدید برای نیازمندانی خواهد شد که تاکنون هیچ مستمری از نهادهای حمایتی کشور دریافت نمی کردند. در شرایط کنونی میانگین پرداختی مستمری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور حدود ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.
دولت می خواهد در گام نخست از محل منابع حاصل از حذف یارانه بگیران متمکن خانوارهایی را که زیر این خط مستمری درآمد دارند را تحت پوشش قرار دهد و مابه التفاوت کسری درآمد آنها را تا سقف مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی جبران کند.
دولت بر اساس اطلاعات بودجه خانوارهای شهری و روستایی کشور مرکز آمار ایران برآورد کرده است که ۷۰۰ هزار خانوار می توانند متقاضی دریافت این مابه التفاوت باشند.

نسخه مناسب چاپ