وزیر نیرو: اشتباهات گذشته در مدیریت منابع آب نباید تکرار شود
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه باید برای اداره منابع آب با نگاه به گذشته که هم منصفانه باشد و هم منتقدانه تجربیات گذشته را به کار بگیریم، گفت: اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم.
رضا اردکانیان در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه برای مدیریت منابع آب باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، گفت: باید برای اداره کردن منابع زیست محیطی از جمله آب با نگاه به گذشته که هم منصفانه باشد و هم منتقدانه تجربیات گذشته را به کار بگیریم.
وی افزود: برای جلوگیری از اشتباهاتی که در گذشته برای مدیریت منابع زیست محیطی و آب داشتیم باید هزینه‌ها را فهرست کنیم و اقدامات خوبی که انجام شده است را توسعه دهیم.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: باید در مقابل تمامی چالش‌هایی که داریم آنها را لیست کنیم و در یک سمت ستون دیوار بنویسیم و در مقابل برای فرصت‌های خود که دو منبع تجدیدپذیر و منبع تجدیدناپذیر است، برنامه ریزی کنیم. اردکانیان افزود: برای منبع تجدیدپذیر که همانا منابع انسانی است و به صورت بالقوه و بالفعل در کشور داریم می‌توانیم روی آن سرمایه‌گذاری کنیم.
وی تاکید کرد: منبع تجدیدناپذیر یا به عبارتی منابع آب، متأسفانه در حال تمام شدن است چرا که یک مقدار نسبت به مصرف بی‌دقت هستیم؛ پس باید به زمان و وقت توجه شود تا به آینده روشنی برسیم.

نسخه مناسب چاپ