توضیح:
در گزارش چاپ شده در هفته قبل (۴ دی ماه ۱۳۹۶) با عنوان «اسکان موقت با سازه‌های بومی» نام تیم مجری این طرح در گزارش از قلم افتاده بود که بدین ترتیب اصلاح می شود: بومی‌سازی اسکان موقت با سازه‌هایی از نی و گل و خاک در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه، توسط «گروه مردم نهاد سلام» انجام شده است.

code

نسخه مناسب چاپ