هیچ تغییری در مرزهای الیگودرز انجام نگرفته است
سرویس شهرستانها: آخرین تصمیمی که درخصوص اصلاح مرزهای شهرستان الیگودرز استان لرستان در وزارت کشور و پس از آن در هیات وزیران اتخاذ شده مربوط به سال ۱۳۵۲ است و تاکنون هیچگونه بازنگری و تغییری در آن انجام نگرفته است.‏
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان این خبر، افزود: تغییر مرزهای جغرافیایی شهرستان الیگودرز در دستور کار وزارت کشور نیست.‏
وی اظهار داشت: ملاک اظهارنظر درخصوص مرزهای شهرستان‌ها و استان‌های کشور صرفا نقشه‌های موجود در دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور است که مبتنی بر مصوبات هیات وزیران تنظیم شده اند.‏
سخنگوی وزارت کشور افزود: انتشار هرگونه نقشه یا اطلاعات مغایر، فاقد هرگونه اعتبار است.‏
احسان جهانیان فرماندار الیگودرز نیز پیش از این گفته بود: هرگونه جابه‌جایی خطوط مرزی استان‌ها نیاز به تصویب در هیات وزیران دارد که تاکنون هیچگونه گردش کاری درخصوص تغییر در خطوط مرزی شهرستان الیگودرز انجام نگرفته است.‏

نسخه مناسب چاپ