سازمان های دولتی موظف به اعلام مصوبات برای اطلاع مردم شدند
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری از ابلاغ بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهوری به تمامی سازمان های دولتی خبر داد و گفت: بر اساس این بخشنامه تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نهادها موظف به ثبت آیین نامه ها و مقررات و مصوبات درون سازمانی خود شده تا مردم به آسانی از آخرین اخبار و قوانین و مقررات کشور مطلع شوند.

عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با مهر، اعلام کرد: مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای را به سازمان های دولتی ابلاغ کرده است که بر اساس آن تمامی سازمان های دولتی و وزارتخانه ها مکلف می شوند با دریاف کد رمز ورود به سامانه تنقیح مقررات ریاست جمهوری تمامی آیین نامه و مصوبات خود را که به امضای عالی ترین مقام مسئول و شورای عالی درون سازمانی می رسد از ابتدای سال جاری در سامانه ثبت شده و همزمان در مدت شش ماه قسمت های معتبر آیین نامه ها و مصوبات قبل از سال ۹۲ هم در این سامانه ثبت فوری شود.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه سازمان ها و وزارتخانه ها مکلف می شوند قبل از هرگونه قرارداد مرتبط با تنقیح قوانین و مقررات با توجه به اطلاعات موجود در سامانه و اقدام های انجام شده در آن به منظور اجتناب از موازی کاری و هزینه های اضافی از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعلام بگیرند.

نسخه مناسب چاپ