افزایش سقف وام مسکن در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار
بانک مسکن مجموعه پیشنهاداتی را برای افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن به بانک مرکزی ارائه کرد که در کمیسیون اعتباری این بانک به تصویب رسیده و در نوبت طرح در جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انعکاس مطلبی به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی در رسانه ها مبنی بر اینکه بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و سه برابر میزان وام دهی‌اش وام داده و ۱۰۰درصد ورشکسته شده است، روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد: واقعیت امر آن است که طرح عظیم مسکن مهر در دولت گذشته بدون اندیشیدن هیچ گونه راهکار مناسب تامین مالی به اجرا درآمد و در عمل بر دوش بانک مسکن قرار گرفت که از ابتدا منجر به اضافه برداشت قابل توجه این بانک از منابع پر قدرت و تورم‌زای بانک مرکزی شدو سهم اثرات آن در پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور کاملا مشهود است. لذا کاملاً واضح است که تامین مالی طرح مسکن مهر از ابتدا از توان بانک مسکن خارج بوده و همین امر دلیل اضافه برداشت های مکرر بانک مذکور از منابع بانک مرکزی بوده است.لیکن این امر را نباید به هیچ وجه به ورشکستگی بانک مسکن تعبیر کرد.

نسخه مناسب چاپ