قیمت خودرو در شورای رقابت بازنگری می شود
با توجه به کاهش نرخ تورم و با پائین آمدن نرخ ارز، قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در شورای رقابت بررسی خواهد شد.

عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت در گفتگو با فارس اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی تعیین شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد.در عین حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم هم کاهش یافته که باید قیمت جدید خودروها بر این اساس تعیین شود.

وی با تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز ۲۶۵۰ تومانی گفت: ‌نرخ ارز در بودجه سال آینده ۲۶۵۰ تومان تعیین شده و قیمت خودرو هم باید بر این اساس تعیین شود.

عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد:‌ شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را تدوین کرده است که خودروسازان موظفند از این دستورالعمل تبعیت کنند و در صورت عدم اجرای آن، با متخلفان برخورد خواهد شد.همچنین وزارت صنعت باید بر اجرای دستورالعمل شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروها نظارت داشته باشد.

نسخه مناسب چاپ