نرخ بیکاری در پاییز به ۳/۱۰ درصد رسید
نرخ بیکاری در پاییز در حالی با کاهش ۰٫۱ درصدی به ۱۰٫۳ رسید که نرخ مشارکت اقتصادی هم با افت ۰٫۳ درصدی به ۳۶٫۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا،مرکز آمار در آمارگیری از طرح نیروی کار در پاییز تعداد بیکاران کشور را ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۰۵ نفر اعلام کرد که این رقم بیانگر بیکاری ۱۰٫۳ درصدی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور در سومین فصل سال جاری است.همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط شهری به ۱۱٫۷ و در نقاط روستایی به ۶٫۹ درصد رسید. اما نرخ فعالیت اقتصادی بین جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر با کاهش نسبت به تابستان از ۳۹٫۳ به ۳۶٫۷ درصد رسید.

نسخه مناسب چاپ