زندانیان به شهرهای محل سکونت خود انتقال می یابند
سرویس خبر: زندانیان در صورت درخواست خود و موافقت مدیران زندان شهرستان مبدا و مقصد به زندان‌های محل سکونت خود منتقل می شوند.

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور با بیان این مطلب افزود: انتقال زندانیان به شهرستان محل اقامت جزو سیاست‌های راهبردی این سازمان است و به زندان‌ها نیز ابلاغ شده است تا طوری برنامه ریزی کنند که پس از صدور حکم و قطعیت محکومیت، زندانیان به شهرستان محل سکونت‌شان منتقل شوند.

اسماعیلی خواستار فراهم شدن مقدمات انتقال زندانیان به شهرستان محل اقامت‌شان شد و اظهارداشت: البته در برخی موارد انتقال به محل اقامت وجود ندارد.وی با ذکر مثالی افزود: مثلا برخی محکومان باید در حوزه محل وقوع جرم بمانند تا شاکیان حقوق‌شان را استیفا کنند و بتوانند پیگیر مطالبات خود باشند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور به محکومان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: محکومان مواد مخدر قرار نیست به محل سکونت خود بروند، بلکه این افراد به اردوگاه‌های ترک اعتیاد به مواد مخدر در هر شهرستان انتقال می یابند که ممکن است در برخی شهرستان‌ها اردوگاه محدود باشد.او با تاکید بر موافقت زندان شهرستان مبدا و مقصد برای انتقال زندانی، اظهار داشت: برای انتقال زندانی از شهرستان‌های دیگر به شهرستان محل سکونت، مدیران کل زندان‌های مقصد و مبدا باید موافقت کنند و دادستان زندان مبدا نیز باید به دادستان زندان مقصد نیابت بدهد.

به گفته اسماعیلی زندانیان محکوم به قصاص تا زمان گذشت اولیای دم، برای انتقال به شهرستان‌های مورد درخواست، شاید با موافقت مسئولان قضایی مواجه نشوند.

نسخه مناسب چاپ