آغاز فروش ۸۰تومانی مازوت به صنعت سیمان
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان با بیان اینکه از دیروز سوخت مازوت همانند گاز ۸۰ تومان قیمت گذاری شده و به متقاضیان تحویل داده می شود،گفت: مابه التفاوت قیمت از طریق ارائه سوخت مازوت به کارخانجات جبران خواهد شد.

عبدالرضا شیخان در گفتگو با تسنیم در واکنش به اظهارات یکی از تولیدکنندگان سیمان مبنی بر اینکه هنوز سوخت مازوت برابر با قیمت گاز به کارخانجات ارائه نمی‌شود، اظهار داشت: براساس دستور معاون اول رئیس جمهوری توافق شد سوخت مازوت به قیمت گاز به کارخانجات ارائه شود.

نسخه مناسب چاپ