فراخوان مشمولان دیپلمه و زیردیپلم
سرویس خبر:‌ تمام مشمولان دیپلمه و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت در تاریخ ۱۹ دی برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

به گزارش اطلاع رسانی پلیس، سازمان وظیفه عمومی ناجا، تمام مشمولان غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان دی ۱۳۷۴ را برای انجام خدمت دوره ضرورت فراخواند.

این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمام مشمولان دیپلمه و زیر دیپلم سال‌های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹ دی امسال دریافت کرده‌اند، باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده است، حضور یابند. تمام مشمولان دیپلمه و زیردیپلم غایب و غیر غایب ساکن در تهران بزرگ که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ دی امسال هستند، باید راس ساعت ۶ صبح پنجشنبه مورخ ۱۹ر۱۰ر۹۲ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. تمام مشمولان دیپلمه و زیردیپلم غایب و غیر غایب ساکن در سایر استان‌های کشور که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ دی امسال هستند راس ساعت ۷ صبح پنجشنبه مورخ ۱۹ر۱۰ر۹۲ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

حضور نیافتن به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب می‌شود.

آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند، می‌توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.

نسخه مناسب چاپ