بازگشت هزاران مخالف دولت تایلند به خیابان‌های پایتخت
سرویس خارجی: چند روز بعد از آرامش نسبی در تایلند، مخالفان دولت این کشور دوباره به خیابان‌های پایتخت بازگشتند و خواستار کناره گیری نخست‌وزیر شدند .هزاران نفر از مخالفان دولت تایلند در بانکوک دوباره به خیابان‌ها آمدند و آن را مقدمه‌ای برای تظاهرات گسترده تر هفته آینده برای برکناری یینگلاک شیناواترا نخست وزیر از قدرت خواندند. تظاهرات‌ مشابهی نیز در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد.

سوتهپ تائوگسوبان، رهبر مخالفان این کشور گفت: عملیات فلج کردن بانکوک برای فشار آوردن به یینگلاک شیناواترا برای کناره‌گیری از قدرت ممکن است از پنج تا ۲۰ روز به طول بینجامد. معترضان ضددولتی با هدف بسیج افراد بیشتری برای پیوستن به کمپینی بزرگ که قصد دارد ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) پایتخت این کشور را فلج کند، تظاهرات کردند.

در روز ۱۳ ژانویه، پیراهن قرمزهای حامی دولت نیز برای جلوگیری از تعطیل شدن بانکوک تجمع خواهند کرد اما این اقدام را در محل‌هایی دور از معترضان انجام می‌دهند تا درگیری به وجود نیاید. معترضان که نخست وزیر این کشور را متهم می‌کنند آلت دست تاکسین شیناواترا برادرش و نخست وزیر سابق این کشور است انتخابات دوم فوریه را نیز تحریم کرده‌اند.

نسخه مناسب چاپ