تعیین نمایندگان اسکی صحرانوردی در بازی های المپیک زمستانی
 

ترکیب تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران در بازی های المپیک زمستانی – ۲۰۱۴ سوچی روسیه مشخص شد.

سید ستار صید در بخش مردان و فرزانه رضا سلطانی در بخش زنان، نمایندگان اسکی صحرانوردی ایران در بازی های المپیک زمستانی خواهند بود. این نفرات در پایان لیگ بین المللی اسکی صحرانوردی – انتخابی تیم ملی اسکی ایران، دیروز در دربندسر برگزیده شدند .نفرات تیم ملی اسکی در بخش آلپاین نیز هفته آینده مشخص خواهند شد.

رکوردهای ورزشکاران در پنج مسابقه پایانی، از سوی فدراسیون بین المللی برای حضور در المپیک زمستانی سوچی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. دربخش آلپاین، دو سهمیه آقایان و یک سهمیه خانم‌ها، برای ایران در نظر گرفته شده است.ایران، پنج سهمیه بازی های المپیک زمستانی سوچی را بدست آورده است.

نسخه مناسب چاپ