دکتر‌آیت‌اللهی از پژوهشگاه علوم انسانی رفت
مراسم تودیع دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی امروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

دکترآیت‌اللهی در گفت‌وگو با فارس ضمن تأیید خبر برکناری، جانشین خود را صادق آیینه‌وند معرفی کرد. آیینه وند ۶۲ ساله دانش آموخته دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه القدیس یوسف لبنان است که ۹۶ مقاله و ۳۳ کتاب از وی تاکنون منتشر شده است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکی از راهبردی ترین مراکز پژوهشی در حوزه علوم انسانی در کشور است.

نسخه مناسب چاپ