کاهش تشریفات گمرکی در گرو وجود نیروی انسانی ماهر است
ساده سازی و کاهش تشریفات گمرکی که در دستور کار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، زمانی میسر خواهد شد که بتوانیم نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده داشته باشیم و کارها به طور کامل سیستمی انجام شود.

مدیرکل دفتر آموزش و توانمند سازی گمرک بر ضرورت بسترسازی مخابراتی و ارتباطی از سوی گمرکات اجرایی برای اجرای طرح‌های الکترونیک آموزش تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، غلامحسین نوحی در کارگاه آموزشی معاونان امور مالی و عاملان ذیحسابی گمرکات سراسر کشور همکاری آنها را در جهت فراهم سازی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرحها و پروژه های آموزشی را حائز اهمیت خواند و گفت : بحث آموزش از راه دور ، استعداد یابی نیروهای مجرب ، برگزاری دوره های تربیت مدرس و نیاز سنجی آموزشی از جمله برنامه‌های دفتر آموزش و توانمند سازی گمرک است و امیدواریم با همکاری استاداند گمرکی در داخل سازمان و مراکز دانشگاهی بتوانیم از نیروهای دانش محور و ماهر همه گمرکات کشور برخوردار باشیم.

نسخه مناسب چاپ