آلبوم پرندگان
بلبل گردن مرمری
نام علمی: Pycnonotus tympanistrigus
 

به طور طبیعی در جنگل های گرمسیری و نیمه گرمسیری مرطوب پست یا کوهستانی زندگی می کند. این پرنده فقط در اندونزی یافت می شود. در حال حاضر زیستگاه این پرنده در حال تخریب است.

code

نسخه مناسب چاپ