آیا می‌دانید؟
برای تولید هر تن کاغذ باید ۵۱اصله درخت تنومند قطع شود و برای تولید هر تن آلومینیوم ۴تن سنگ معدن و ۷تن زغال سنگ و قیر لازم است.
هر تن زباله حدود ۴۹۹متر مکعب گاز گلخانه ای دی اکسید کربن متصاعد می کند و از هر تن زباله ۴۹۹تا ۹۹۰لیتر شیرابه خارج می شود که می تواند تاثیر خطرناکی روی آب و خاک داشته باشد.
بازگشت مواد به طبیعت فرایندی زمان بر است و این مواد سال ها باعث آلودگی و آسیب به محیط زیست می شوند. شیشه و قوطی های فلزی و به ویژه آلومینیومی صدها سال روی زمین باقی می مانند.
آمریکا ۳۰درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کند و از کل ۵۲۱کارخانه تولید کاغذ در آمریکا ۴۵۰کارخانه از کاغذهای باطله برای تولید کاغذ استفاده می‌کنند.
پلاستیک غیر قابل تجزیه است و کیسه‌های نایلونی به طور متوسط ۱۹۹سال در محیط باقی می مانند. کیسه های پلاستیکی همـراه باد همه جا پخش می شوند و بیشتر آنـــها از دریا سر در می آورند که به وسیله جانداران بلعیده و سبب مرگ آنها می شوند.
بر اساس گزارش سازمان بازیافت، در سال ۲۰۰۹ میزان بازیافت کاغذ و مقوا در جهان حدود ۶ر۱۸۱ میلیون تن و در ایران حدود ۱۸۶ هزار تن بوده است.
چنانچه پلاستیک و نایلون موجود در زباله سوزانده شود، اسید کلریدریک ایجاد می کند که باعث آلودگی هوا و آسیب رساندن به انسان و دیگر موجودات می شود.
جنگل های شمال کشور، تنها ۵ .۷ درصد از مساحت کشور را در برمی گیرد و با همین وضعیت اصلی ترین منبع داخلی تامین چوب و مواد اولیه مصنوعات چوبی و کاغذی است.
۵۰درصد کاغذ مصرفی در کشورهای هند، هلند، سوییس و ژاپن بازیافتی است و ادارات دولتی در آمریکا موظف اند ۶۰درصد از کاغذ مورد نیاز خود را از کاغذهای بازیافتی تأمین کنند.

code

نسخه مناسب چاپ