محرومیت ۸ ماهه داور مسابقه سپاهان – پرسپولیس
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رای خود را درباره پرونده محسن قهرمانی، صادر کرد و این داور به مدت ۸ ماه از فعالیت در فوتبال، محروم شد. همچنین اتهام مالی به باشگاه سپاهان وارد نشد و برادر علی دایی به خاطر مطلع بودن در جریان اتفاقات مالی باشگاه راه آهن و اعلام نکردن آن به مسئولان، متخلف شناخته شد.
پس از بررسی‌های مستمر و مختلف از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رای این کمیته درباره پرونده محسن قهرمانی به این شرح صادر شد: گزارش واصله از ستاد رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای فوتبال، که برای رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع و ثبت شده، حکایت دارد که پس از اظهارات علی دایی (سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس) و مدیرعامل آن باشگاه، مبنی بر قضاوت شائبه
بر انگیز محسن قهرمانی در مسابقه ۲۹ر۶ر۱۳۹۲ تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در شهر اصفهان، مراتب در ستاد رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای فوتبال در جریان بررسی قرار گرفت .
همزمان منوچهر بادیه، مالک تیم نفتون تهران نیز مسائلی را پیرامون رفتار غیر حرفه‌ای محسن قهرمانی در جریان لیگ دسته سوم مطرح کرد که آن ستاد موضوع را ظرف حدود ۲ ماه بررسی و در نتیجه تحقیقات مقدماتی محسن قهرمانی، رضا کرمانشاهی، محمدرضا مولایی، علیرضا حاتم، منوچهر بادیه، مسعود اکبری، مرتضی کریمی، علیرضا ایلدروم، سعید علی‌نژادیان و غیره را متخلف شناخته و پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به کمیته انضباطی ارسال کردند .
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی دقیق اوراق پرونده و انجام تحقیقات گسترده از افراد مختلف در پرونده و ارجاع پاره‌ای از تحقیقات به مبادی ذیربط از جمله وزارت ورزش و جوانان و استعلام از نهادهای مرتبط و دریافت پرینت های بانکی و مخابراتی و حسب مورد، مواجهه حضوری افراد با یکدیگر و همچنین تحقیقات تکمیلی از افرادی که عنداللزوم به کمیته دعوت شدند، مشخص شد که برخی رفتارهای غیر ورزشی و سوء جریان مالی و اقدامات نامشروع از جمله ایجاد روابط ناسالم با برخی افراد از جامعه داوری و تلاش برای تطمیع آنان و پرداخت وجوه غیر قانونی توسط بعضی افراد مذکور در پرونده صورت گرفته است .

نسخه مناسب چاپ