حذف قولنامه از گردونه معاملات ملکی
سرویس خبر:‌ رئیس کانون سردفتران گفت: با تصویب آیین‌نامه پیش فروش ساختمان‌ها در هیأت دولت، قراردادهای عادی و قولنامه‌ای از گردونه معاملات ملکی حذف خواهد شد.
دشتی افزود: آیین‌نامه پیش فروش ساختمان‌ها در کمیسیون فرعی لوایح دولت و کمیسیون اصلی به ریاست وزیر دادگستری، مطرح است که پس از انجام مراحل قانونی، برای اجرای مصوبه به هیات دولت داده می‌شود و با تصویب آن در هیات دولت، برای پیش فروش‌های املاک باید تنظیم اسناد به صورت رسمی انجام شود و دیگر اسناد عادی و قولنامه‌ای را نخواهیم داشت.
وی با اشاره به معاملات در بخش اجاره اظهار داشت: در زمینه اجاره املاک نیز با توجه به فراهم شدن امکانات آسان برای تنظیم اسناد به صورت رسمی و نیز باتوجه به این‌که با انجام سند رسمی همه تعهدات قابل اجرا خواهد بود و هم مالک و هم مستأجر به حق قانونی خود خواهند رسید، از این معاملات نیز قراردادهای عادی و قولنامه‌ای حذف خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ