بهترین باریکنان فنی و اخلاقی شهرآورد ۷۸
 

محمد نوری، بهترین بازیکن فنی و خسرو حیدری، بهترین بازیکن اخلاق شهرآورد ۷۸ تهران شدند.

پس از پایان شهرآورد ۷۸، محمد نوری از تیم پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن میدان و خسرو حیدری از تیم استقلال به عنوان بازیکن اخلاق این مسابقه انتخاب شدند .

نوری، تنها صحنه‌ حساس و موقعیت گل این بازی را با ضربه‌ کاشته‌ای که در نیمه‌ دوم زد، برای تیم پرسپولیس ایجاد کرد.

نسخه مناسب چاپ