امروز در تاریخ
پیام پاپ به شاه عباس
دوم بهمن ۱۰۰۱ هجری خورشیدی شاه عباس یکم نامه پاپ پل پنجم را که با یک پیک ویژه ارسال شده بود دریافت کرد که در آن پاپ با هدف تشدید خصومت میان ایران و عثمانی، وعده هرگونه کمک از جمله کمک نظامی به شاه عباس داده بود. دولت عثمانی در اروپا برای کشورهای مسیحی یک خطر بزرگ بود. پاسخ شاه عباس به پیام پاپ، به دست گریگوری پانزدهم رسید زیرا که هنگام بازگشت فرستاده واتیکان به رم، پاپ پل پنجم فوت شده بود.
فرستاده ویژه در گزارش خود به پاپ از این ماموریت نوشته است که شاه عباس پس از دریافت پیام و اطلاع از مفاد آن گفته بود که از پاپ انتظار دارد که کشورهای مسیحی را از ورود خودسرانه و با نیّت بد به خلیج فارس نهی کند.

عارف قزوینی درگذشت
عارف قزوینی (ابوالقاسم) شاعر، روشنفکر و مبارز میهندوست ایران دوم بهمن ۱۳۱۲ درگذشت. از آنجا که فوت او در شب دوشنبه دوم بهمن روی داده بود برخی مورخان یکم بهمن را سالروز درگذشت وی درج کرده‌اند. عارف که هنگام مرگ ۵۲ سال داشت در همدان و در جوار گورگاه ابوعلی سینا دانشمند بنام ایران مدفون شده است. عارف که اشعار و تصنیف های او شعار مبارزان راه دمکراسی و مشروطیت ایران قرارگرفته بود ازجمله شعر «از خون جوانان وطن لاله دمیده …» خود نیز در تهران به این مبارزان پیوسته بود.

زادروز «فرانسیس بیکن»
۲۲ ژانویه زادروز «فرانسیس بیکن » دولتمرد، رساله نگار و فیلسوف انگلیسی قرون شانزدهم و هفدهم میلادی است که در سال ۱۵۶۱ به دنیا آمده بود. وی که روش تحقیقات علمی را به دست داده است در نهم اپریل سال ۱۶۲۶ فوت شد.

دیگر رویدادهای ۲۲ ژانویه
۱۵۱۷: شهر قاهره به تصرف نیروهای عثمانی در آمد و از آن پس، مصر قرن ها وابسته به دولت اسلامبول (استانبول) بود.
۱۵۵۲: دوک سامرست (لُرد اول انگلستان) که سال‌ها مشاور پادشاه وقت انگلستان بود به جرم خیانت گردن زده شد.
۱۷۶۰: درجنگی که در هند میان انگلیسی ها و فرانسوی ها در گرفت فرانسویان شکست خوردند. هر دو دولت می خواستند هند رامستعمره خود کنند و بر سر آن باهم رقابت می کردند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ