آغاز بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بیمه سلامت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از با هدف توسعه بیمه همگانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در جمع مدیران سازمان بیمه سلامت افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در خصوص تعمیم بیمه همگانی سلامت و تاکید رئیس جمهوری در تحقق این امر نیازمند طرح جامعی هستیم که این موضوع در شورای عالی بیمه درحال بررسی است.

به گفته وی، با هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابعاد مختلف طرح با بهره گیری از نظر کارشناسان مجرب در حال بررسی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این طرح با هدف کاهش پرداخت سهم بیماران با تجمیع اعتبارات سلامت تدوین شده است که سازمان بیمه سلامت به عنوان مجری، بیمه پایه را برای تمامی آحاد جامعه فراهم می کند.

وی با تاکید بر لزوم تدوین الزامات اجرایی این طرح تصریح کرد: ساختار نظام بیمه ای باید برای اجرای این طرح گسترده آماده تحول باشد و استانداردهای اجرایی طرح باید توسـط سازمان بیمه سلامت ارائه شود.

نامبرده افزود: همکاریهای گسترده میان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت در دست بررسی و طراحی است و هیات مدیره این سازمانها جلسات مستمر و فشرده‌ای را برگزار کرده اند تا بتواند کیفیت خدمات بیمه درمانی کشور را متحول کنند و تجمیع اطلاعات این دو سازمان که از مسایل اساسی بیمه درمان است تا پایان امسال اجرایی می شود.

نسخه مناسب چاپ