دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به وضع دانش‌آموزمریوانی
سرویس شهرستانها- معلم دلسوز مریوانی، از پیگیری‌های دلسوزانه رئیس‌جمهوری و استاندار کردستان درباره حل مشکلات درمانی دانش آموز بیمارش قدردانی کرد.

محمدعلی محمدیان اقدام دکتر حسن روحانی در پیگیری مشکلات این دانش آموز را نشان از احساس مسئولیت وی در قبال تک تک مردم ایران دانست.وی از رئیس‌جمهوری به عنوان انسانی فهیم، فرزانه و با درک یاد کرد و گفت: دکتر روحانی در قبال وضع جسمانی “ماهان رحیمی” احساس مسئولیت کرد و دستور رسیدگی فوری داد و این نشاندهنده اهمیت وضع تک تک مردم ایران برای ایشان است.

این معلم دلسوز مریوانی با اشاره به این‌که برحسب دستور دکتر روحانی، استاندار کردستان با وی تماس گرفته و جویای وضع دانش آموزش شده است، افزود: این حرکت دکتر روحانی نشان داد که وی پیگیر رفع مشکل این دانش‌آموز است.

او دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به وضع این دانش آموز را احترام به مقام معلم و دانش آموزان خواند و اظهار داشت: از چهره فرهنگی و علمی دکتر روحانی انتظار اتخاذ چنین مواضعی می‌رود.

محمدیان از تلاش و مساعدت ستودنی عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان هم که به صورت جدی پیگیر رفع مشکلات ماهان رحیمی است قدردانی کرد. به گفته وی به دنبال پیگیری مشکلات ماهان رحیمی از سوی رئیس‌جمهوری و استاندار کردستان، از ماهان در بیمارستان رازی تهران چندین نوع آزمایش و نمونه گرفته شده که نمونه‌ها برای تشخیص به کشور آلمان ارسال شده است و پزشکان منتظر اعلام نتایج آزمایشگاه هستند.

نسخه مناسب چاپ