توصیه‌های عاشقانه
آبی بر آتش خشم همسر
 

زندگی با پرخاشگرها کار ساده‌ای نیست. آنهایی که زود عصبانی می‌شوند و همه چیز را به هم می‌ریزند، دردسرهای زیادی برای همسرشان درست می‌کنند. اما اگر شما هم جزو کسانی هستید که همسر پرخاشگر دارند، حتما می‌دانید حفظ رابطه عاطفی‌تان در این شرایط کار دشواری است. در چنین موقعیت‌هایی بهترین کار، آرام بودن شما و اطرافیان است چون هر نوع مجادله و حتی صحبت منطقی در موقعیتی که فرد به شدت هیجانی و غضب آلود است بی نتیجه خواهد بود. از سوی دیگر باید زمینه پرخاشگری را تا جایی که ممکن است محدود کنید.

یعنی از موضوعات و مسائلی که باعث پرخاشگری همسرتان می‌شود اجتناب کنید تا همسرتان احساس کند توانسته بر خشم خود غلبه کند و قدرت کنترل پرخاشگری را به دست آورده است. او را به نوع متفاوت برداشت از رفتار دیگران که باعث خشمش می‌شود متوجه کنید و در مواقعی که همسرتان پرخاشگری می‌کند با برخوردی سرد، احساس ناراحتی خود را در چهره و رفتارتان نشان دهید و در مواقعی که خوب رفتار می‌کند به تقویت او بپردازید و او را متوجه این مسئله کنید که توانایی کنترل پرخاشگری را دارد و می‌تواند در همه جا از آن استفاده کند.

code

نسخه مناسب چاپ