غارهای ایران
غار اسکندر
 

غار اسکندر به فاصله ۳۰ کیلومتری تبریز در روستای سعیدآباد واقع شده و دسترسی به آن از طریق جاده ترانزیتی تبریز به تهران میسر است. عرض دهانه این غار حدود ۵ متر و دیواره ‌‌های داخل آن دارای استلاکتیت ‌های جالب توجهی است.درون غار تالاری نسبتاً بزرگ وجود دارد.

code

نسخه مناسب چاپ