مریخ، سیاره پر رمز و راز
نگارنده: «پیر روسو» ـ بخش پنجاه و پنجم
 

شاید بتوان نتیجه گرفت که این کلاهک ها نیز واقعی نباشند و وجودشان ناشی از خطای دید یا عوارض جوی باشد ولی ستاره شناس آمریکایی «راسل» می گوید: “خیر چنین نیست، بلکه
می توان تصور کرد که دور هر یک از قطبین را ابرهای رقیقی از بخار آب فرا گرفته است”
از طرف دیگر کارشناسان فیزیک ستارگان نیز به یقین اظهار می دارند که در کره مریخ به هیچ وجه اثری از آب نیست.
بنابراین بایستی اعتراف کرد که اینجا معمایی در میان نیست که هنوز حل نشده باشد و همچنین این تنها معمای مریخ نیست بلکه هر فصلی از فصل ها پژوهش های این سیاره میدانی است که دانشمندان این رشته هر یک با نظریه خاص خود در آن پیش آمده و عقاید و نظرات دیگران را به کلی رد می کنند. در مورد مسئله ای که در ادامه توضیح داده می شود مجادله و مخاصمه به مراتب شدیدتر از موارد ذکر
شده است.
پیش از این درباره تغییرات مداوم کانال ها توضیح داده شد و به مشاهدات فورنیه و تغییرات فصلی کانال ها و تحولات متناوب در نیمکره به اختصار اشاره شد. حال در بخش بعدی به ماورای این صحنه نفوذ کرده و پشت صحنه را بازدید می کنیم.
ادامه دارد

code

نسخه مناسب چاپ