نقل و انتقال مسکن مهر آزاد شد
مصوبه آزاد سازی نقل و انتقال مسکن مهر توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروه های اجتماعی متعدد در سایت‌های مسکن مهر را فراهم کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۲۲ر۸ر۹۱ ، بند (۳) تصمیم نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۱۹ر۱۲ر۹۱ و بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۲ر۵ر۹۲ لغو شد.

نسخه مناسب چاپ