انتصاب مجدد دکتر عارف به ریاست گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم
 

در حکمی از سوی دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، دکتر محمدرضا عارف عضو پیوسته فرهنگستان علوم برای یک دوره دیگر به سمت رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم منصوب شد.

متن حکم رئیس فرهنگستان بدین شرح است:

باسمه تعالی

استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا عارف

عضو محترم پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

بسیار خوشوقتم که شورای محترم گروه علوم مهندسی توصیه کرده است که جنابعالی همچنان ریاست گروه را به عهده داشته باشید و فرهنگستان از همکاری مغتنم شما بیشتر بهره‌مند باشد. علی‌هذا، به موجب این حکم به مدت ۲ سال دیگر به سمت رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم منصوب می‌شوید.از خداوند برایتان دوام توفیق مسئلت دارم و امیدوارم فرهنگستان علوم پیوسته از تجربیات ارزنده و گرانبهایتان برخوردار باشد.

رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

نسخه مناسب چاپ