ایجاد شبکه علمی برای ارتباط اعضای فرهنگستان علوم با دانشمندان جهان
 

شورای علمی فرهنگستان علوم در چهارصد و نوزدهمین جلسه خود پیشنهاد ایجاد شبکه علمی به منظور برقراری و گسترش ارتباط اعضای فرهنگستان با دانشمندان جهان و ایجاد کارگروه مشترک بین فرهنگستان علوم و دانشگاه صنعتی شریف با هدف شناسایی و معرفی نامزدهای جایزه جهانی پیامبر اعظم (ص) را تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم یکشنبه به ریاست دکتر رضا داوری اردکانی – رئیس فرهنگستان علوم – و با حضور رؤسای گروههای علمی فرهنگستان، دبیر و معاونان پژوهشی فرهنگستان برگزار شد. در این جلسه که تعدادی از اعضای پیوسته و وابسته گروههای علوم انسانی و علوم اسلامی و اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی نیز حضور داشتند، دکتر کمال خرازی، رئیس پژوهشکده علوم شناختی سخنرانی کرد.

وی در سخنان خود ضمن تشکر از دعوت رئیس فرهنگستان علوم، پیرامون موضوعات مرتبط با علوم شناختی و فعالیتهایی که در دنیا پیرامون این میان رشته ای انجام شده است، سخنانی ایراد و درخصوص فعالیتهای انجام شده در ایران توضیحاتی ارائه کرد. در ادامه حاضران به بحث و تبادل‌نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند و دکتر خرازی به سؤالات پاسخ داد.

در بخش دوم جلسه، ضمن تصویب صورتجلسه چهارصد و هجدهمین جلسه شورای علمی، پیشنهاد گروه علوم مهندسی مبنی بر ایجاد شبکه علمی به منظور برقراری و گسترش ارتباط اعضای فرهنگستان با دانشمندان جهان به تصویب رسید. موافقت با ایجاد کارگروه مشترک بین فرهنگستان علوم و دانشگاه صنعتی شریف با هدف شناسایی و معرفی نامزدهای جایزه جهانی پیامبر اعظم(ص) از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود که دکتر محمدرضا عارف، دکتر سعید سهراب پور و دکتر حسن ظهور به عنوان نمایندگان فرهنگستان علوم در این کارگروه انتخاب شدند.

نسخه مناسب چاپ