صائین: آماده شنیدن نظر اهالی نشر هستم
 

مدیرکل توسعه کتاب و کتابخوانی گفت: آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات اهالی نشر برای تسریع در روند صدور مجوز چاپ و نشر کتاب هستم.

علی شجاعی‌صائین مدیر کل توسعه کتاب و کتابخوانی ، در اولین اقدام پس از حضور در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تعاونی‌های نشر کشور خواستار مشارکت آنها در بررسی روند ارزیابی و صدور مجوز چاپ و نشر کتاب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شرکت تعاونی ناشران قم، رئیس انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، شرکت تعاونی ناشران خراسان رضوی، اتحادیه تعاونی‌های ناشران آشنا (ایران) خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات مکتوب ایشان شد.بنابراین گزارش شجاعی همچنین آمادگی خود را برای برگزاری جلسه مشترک درباره موضوع یاد شده اعلام کرد.

نسخه مناسب چاپ