توقف موقت فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر از هفته آینده
سرویس شهرستانها ـ معاون ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر برای فرآیندتعویض سوخت از هفته آینده متوقف خواهد شد. هدایت عباسپور معاون ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر به باشگاه خبرنگاران درباره فرآیند تعویض سوخت این نیروگاه گفت: فرآیند تعویض سوخت به صورت سالانه در همه نیروگاه‌های اتمی انجام می‌شود، لذا براساس محاسبات پیش‌بینی شده باید بعد از ۷۰۰۰ ساعت یا ۳۰۰روز کارکرد فرآیند تعویض سوخت صورت گیرد.وی افزود: در این فرآیند یک سوم سوخت از قلب راکتور خارج و در استخر سوخت نگه‌داری و یک سوم سوخت نو جایگزین آن می‌شود.عباسپور اضافه کرد: این فرآیند هر سال ۸۰ روز زمان می‌برد و در این مدت زمانی فعالیت نیروگاه متوقف شده و تجهیزات اصلی آن مورد بازبینی و بررسی قرار می‌گیرد.‏

نسخه مناسب چاپ