دیدار رئیس سازمان سینمایی ایران با وزیر گردشگری ایتالیا در موزه سینما
 

حجت الله ایوبیمعاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با “ماسیمو بری” وزیر میراث ،فعالیت های فرهنگ وگردشگری ایتالیا در موزه سینما دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی،در این دیدار که “محمد حسن پزشک مدیرعامل موزه سینما نیز ایوبی را همراهی می‌کرد، به تولیدات مشترک سینمایی بین دو کشور ایتالیا و ایران با توجه ویژه به سینمای مستند و فیلم های کوتاه تاکید شد.

“ماسیمو بری”در این دیدار همچنین پیشنهاد برگزاری جشنواره‌های مشترک با موضوع مفهوم فرهنگ وهنر در روزگار کنونی و برداشت جدید ومتقابل جوانان ایرانی و ایتالیایی از فرهنگ در کشور را مطرح کرد که مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت.

از دیگر محورهای این نشست،همکاری در عرصه فیلمخانه ملی دو کشور،تسهیل در امور دیجیتال کردن سالن های سینمای ایران،برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک و … بود.

وزیر میراث وفعالیت های فرهنگ و گردشگری ایتالیا در بازدید از موزه سینما،از پیشرفت های کمی و کیفی سینمای ایران ابراز شگفتی و خشنودی کرد.

ایوبی نیز در پایان این نشست و دیدار دوستانه ابراز امیدواری کرد که آرزوی دانته که عاشق -شاعر بلند آوازه ایران- حافظ بود، با همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری دو کشور ایران و ایتالیا تحقق یافته و به سر انجام رسد.

نسخه مناسب چاپ