دبیران کل اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تهران می آیند
عبدالله البدری دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و محمد حسین عادلی دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جی ای سی اف) ماه آینده به تهران سفر خواهند کرد تا با مشارکت کارشناسان آمریکایی و اروپایی، چشم انداز صنعت نفت ایران پس از تعلیق کامل تحریم‌های نفتی را بررسی کنند.

محمد مزرعتی رئیس انجمن ملی اقتصاد انرژی ایران دیروز با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: علاوه بر این اساتید و کارشناسان برجسته دانشگاه‌های مختلف آمریکایی از کالیفرنیای جنوبی، CSIS، Brooking، آتلانتیس، وبستر و برخی از کارشناسان نفت و انرژی اروپایی به تهران سفر می کنند تا در یک کنفرانس دو روزه سیاست‌های تامین امنیت انرژی ایران و ظرفیت های سرمایه گذاری در کشورمان را بررسی کنند.شایان ذکر است: کنفرانس ایران پس از تحریم ها، انرژی و محیط زیست ۱۷ و ۱۸ اسفند در تهران برگزار می شود.خبر دیگر در همین رابطه حاکیست “واکیت علی اکبراوف” رئیس شرکت لوک اویل بزرگترین شرکت نفت خصوصی روسیه دیروز اعلام کرد در حال بررسی امکان بازگشت به طرح نفتی اناران ایران پس از لغو تحریم ها است .

نسخه مناسب چاپ