تامین ۵/۷ میلیارد دلار اعتبار برای حمایت از تولید
دولت برای حمایت از بخش تولـید در دوره هدفمندی یارانه‌ها ۵ر۷ میلیارد دلار اعتبار مالی پرداخت.

حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزینه های مختلفی از سوی این وزارتخانه برای حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طراحی شده است، گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت و با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این منظور تشکیل شده است.

وی گفت: این گزینه ها صرفا به معنای ارایه پول نقد به بخش تولید نیست و حتما مجموعه ای از روش‌ها در کنار هم برای حمایت از تولید قرار خواهد گرفت.

در واقع رویکرد اصلی این است که هر نوع پشتیبانی که دولت در نظر می گیرد و منابع و روش هایی که انتخاب می کند، نتیجه آن کمترین مداخله برای دولت باشد.

ابویی گفت: استفاده از فاینانس در ۴ ماه اخیر حدود ۴٫۵ میلیارد دلار بوده است و به طور مشخص ۸ر۱ میلیارد یورو گشایش اعتبار فاینانس صورت گرفته است ، به عبارت دیگر برای اجرای طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس طی این ۵ ماه آنچه که گشایش اعتبار یا در شرف گشایش اعتبار است، ۷٫۵ میلیارد دلار است.

نسخه مناسب چاپ