بررسی طرح «جرم سیاسی» در کمیسیون قضایی مجلس
سرویس خبر: عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به آخرین وضع طرح جرم سیاسی، گفت: احتمالا بررسی جزئیات این طرح قبل از سال جدید در کمیسیون قضایی مجلس به پایان می‌رسد.

نسخه مناسب چاپ