بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره انحلال شورای علمای شیعه بحرین
سرویس شهرستانها ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای، انحلال شورای علمای شیعه بحرین را محکوم کرد و آن را مذموم دانست. در این بیانیه آمده است:

خبر انحلال شورای علمای شیعه بحرین، به عنوان مهمترین نهاد دینی شیعیان آن کشور مصداق بارز طائفه‌گرایی و تهاجم هدفمند علیه آزادی اعتقادات مذهبی است. در عصری که تنوع فرهنگی و آزادی مذاهب از اصول حاکمیتی است و حکومت‌ها مردم‌سالاری را تجربه می‌کنند این‌گونه تحرکات شیوه‌های کهنه استبدادی را یادآور می‌شود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن مذموم دانستن این‌گونه تحرکات اعم از اقدامات طائفه‌ای و فرقه‌ای، حمله به مقدسات مذهبی و هتک حرمت‌های دینی، از مقامات حکومتی بحرین می‌خواهد به اقدامات طائفه‌ای پایان بخشند و حقوق شیعیان را محترم شمارند.‏

نسخه مناسب چاپ