مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد
مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی سید عباس صالحی منصوب شد.

سید عباس صالحی در حکمی، همایون امیرزاده را به عنوان مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این وزارتخانه منصوب کرد. در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به همایون امیرزاده آمده است: « در راستای بند (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به موجب این حکم جنابعالی با حفظ سمت به عنوان مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت متبوع منصوب می شوید. انتظار می رود بر اساس قانون موصوف، نسبت به اجرای احکام به ویژه ایجاد و گسترش شفافیت، پاسخگویی مسئولانه در سطوح مختلف و تعامل با دستگاه های ذیربط اقدامات لازم را معمول فرمایید. بدیهی است کلیه معاونت ها، سازمان های وابسته و سازمان های تابعه، همکاری لازم در جهت تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را به عمل خواهند آورد.»

نسخه مناسب چاپ