«منظومه آینه داران آفتاب» منتشر شد
 

کتاب منظومه آینه داران آفتاب (دفتر اول:شهیدان پیشاهنگ )سروده اعظم حسینی از سوی ستاد برگزاری شب شعر عاشورا توسط انتشارات نوید شیراز به بازار نشر عرضه شد.

اعظم حسینی برای شخصیت های گمنام و کمتر شناخته شده نهضت حسینی ازجمله عبد الاعلی کلبی شهید کوفه ، عبد الله بن یقطر سفیرامام حسین (ع)قیس بن مسهر (ع)سفیر امام حسین (ع) و …پس ازیادداشتی کوتاه اشعاری سروده که در پی هم آمده اند.

در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم دکتر محمد رضا سنگری آمده است:«…دریغا که پویه و تکاپوی نویسندگان و شاعران ما در شناختن و شناساندن و غبار زدایی از سیمای بسیاری از صحابه حسینی ، اندک است ؛ کم نیستند یارانی که در هزاره شعر فارسی ، نشان و نام آنان یا نایاب است یا اندک یاب ، و دریغا که گاه محرم و صفر می گذرد و در یاد گاه های فراوان عاشورا ، نامی و یادی ، مرثیه ای حتی اشارتی به آنان نمی شود .اصحاب پیشاهنگ و پیشتاز نهضت حسینی ، شهیدان بصره و کوفه از آن جمله اند …

اینک همتی سترگ ، «ماریه »ای حسین آشنا و «طوعه »ای مسلم نواز ، سکوت این میدان را شکسته است و نخستین «چراغ منظومه ای » را در باز شناخت این مظلومان شهید غریب برافروخته است.

شاعری عاشق با مضامین بدیع ، فضا سازی هایی شگفت و شیرین و کشف های شاعرانه غبطه بر انگیز ، غبار از چهره این شهیدان زدوده است و به چشم جان ها ، «فرصت تماشا» بخشیده است…»

منظومه آینه داران آفتاب در ۸۸ صفحه و با بهای۷۰۰۰ تومان عرضه شده است.

نسخه مناسب چاپ