وزیر بهداشت: امنیت روحی و روانی مردم توسط افراد ماجراجو هدف گرفته می شود
وزیر بهداشت ضمن تقدیر از اعضای شورای فرهنگ سلامت وزارت بهداشت، گفت: کار کردن در حوزه فرهنگ، سخت و در حوزه فرهنگ سلامت به شدت مورد نیاز است و مشکلی است که همه روزه آن را در زندگی فردی و اجتماعی احساس می کنیم.

دکتر هاشمی یادآور شد: قبل از این جلسه، در نشست شورای عالی بیمه سلامت حضور داشتیم که باید از مردم در زمان بیماری حمایت کند. این جلسه پرچالش بود زیرا تقاضاها متعدد، متکثر و اکثراً منطقی است، اما منابع محدود است و راهکار آن، توجه بیشتر به پیشگیری است و یکی از راه های پیشگیری از بیماری ها، ارتقای فرهنگ سلامت مردم است.

وزیر بهداشت یادآور شد: شورای فرهنگ سلامت با وجود نماینده های مختلفی که از نهادهای مختلف در آن حضور دارند می‌تواند در ارتقای فرهنگ سلامت موثر باشد. البته مردم نیز باید مراقب سلامتی خود باشند و امیدواریم که راهکارهایی که در این شورا، مطرح می شود، مورد توجه دستگاه های اجرایی باشد.

دکتر هاشمی تاکید کرد: یکی از مهمترین گرفتاری های مردم این است که امنیت روحی و روانی آنها به شدت از بیرون و داخل توسط برخی افراد ماجراجو هدف گرفته می‌شود، لذا همه باید به ارتقای فرهنگ سلامت کمک کنند و اطمینان دارم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی اصلی این حوزه است، از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

نسخه مناسب چاپ