شهردار جدید بناب انتخاب شد
بناب ـ خبرنگار اطلاعات: در جلسه شورای اسلامی شهر بناب محبوب تیزپاز نیایی به عنوان شهردار بناب انتخاب و معرفی شد.

به دنبال استعفای نادر داوودی شهردار سابق بناب، اعضای شورای اسلامی شهر بناب ۹ نفر را به عنوان نامزدهای تصدی پست شهرداری این شهر معرفی کردند که در نهایت ۷ نفر از نامزدهای معرفی شده به عناوین مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت نامه انصراف خود را از قبول مسئولیت شهرداری تقدیم شورای اسلامی شهر بناب کردند تا تنها ۲ نفر برای انتخاب نهایی در مقابل اعضای شورای اسلامی شهر بناب قرار بگیرند.

شورای اسلامی شهر بناب طبق قرار قبلی تشکیل جلسه داد و محبوب تیزپاز نیایی به عنوان آخرین گزینه شورا با ۷ رأی اعضای شورای اسلامی شهر کلیددار شهر بناب لقب گرفت.

محبوب تیزپاز متولد ۱۳۴۶ پارس آباد مغان و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری و شهرسازی است که از این پس به منصب شهرداری بناب تکیه خواهد زد.

وی پست شهرداری شهرهای پارس‌آباد، مشکین شهر، سراب، میانه، خوی و همچنین یکی از مناطق کلانشهر تبریز را در کارنامه خود دارد.

نسخه مناسب چاپ