نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس :
راه برون رفت از مشکلات اجتماعی را در آموزش و پرورش پیدا کنید
مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: کتاب های این جشنواره به نیازهای واقعی مخاطبان و نه نیازهای بازاری و رقابت زا برای آمادگی در آزمون های سخت پاسخ می دهد.

محمد ناصری دیروز در آئین اختتامیه شانزدهمین جشنواره کتاب رشد اظهار داشت: این جشنواره به کتاب سازی درست، اصولی و موفق و جاذبه ها و تاثیرگذاری و وجوه سرگرمی کتاب توجه دارد کتاب هایی که پاسخی به نیازهای مخاطبان که البته صرفا کودکان و نوجوانان نیستند بلکه معلمان و خانواده ها را نیز در بر می گیرد، است.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از جشنواره ۱۰۲۷ کتاب درجه ۱ و ۲ و آنهایی که امتیاز بالای ۶۰ درصد را به دست آوردند، به عنوان کتاب های منتخب از سوی هیات داوران شناخته شدند، تصریح کرد : داوری کتاب ها را ۳۰ گروه در قالب ۹۰ داور به عهده داشتند و گروه دیگری این فرآیند را مجدداً نظارت کردند که اعضای آن مدیران کل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بودند.

دبیر شانزدهمین کتاب رشد ادامه داد: در نهایت گروه داوران ۳۸ کتاب برتر را شایسته معرفی و تقدیر دانستند که ۱۶ کتاب به عنوان کتاب سال ۹۶ و مابقی کتاب های تقدیری هستند.

قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در این مراسم با اشاره به اینکه ما باید نیازها را با ناشران در میان بگذاریم تا آنها دست ما را بگیرند،افزود: ما ملزم به حرکت در راستای سند تحول بر مبنای سیستم ۶-۳-۳ هستیم که باید در این راه از ناشران و نخبگان علمی کمک بگیریم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اعتقاد دارم که در کشور و بودجه، آموزش و پرورش سهم لازم را ندارد؛ دیداری با همتای فرانسوی داشتم که اشاره کرد در این کشور ابتدا بودجه در حوزه آموزش توزیع می شود و بعد به امور دیگر می پردازیم. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: تا اراده در دولت و مجلس برای افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش نباشد وضعیت همین گونه است.

احمدی لاشکی با بیان اینکه اگر امروز ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی داریم، با احداث ساختمان قضایی و انتظامی این مسائل حل نمی شود، ادامه داد: برای برون رفت از مشکلات اجتماعی و بسیاری از ناهنجاری ها باید راه آن را در آموزش و پرورش جست وجو کنیم.

حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش هم گفت: درهای آموزش و پرورش به روی ناشران آموزشی باز است و اگر همه ذینفعان را با آغوش باز نپذیرد توسعه واقعی در تولید

کتاب های آموزشی اتفاق نمی افتد. سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد : بارها شنیده اید که آموزش و پرورش باید محور توسعه باشد اکنون باید پرسید محور توسعه کدام است؟ سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه سند تحول مبنایی است که ما در زمین دیگران بازی نکنیم، گفت : اگر گفته می شود سازمان پژوهش مغز متفکر آموزش و پرورش است منظور سازمان کنونی نیست بلکه باید یک سری تحولات در خود ایجاد کند تا مغز متفکر شود.

نسخه مناسب چاپ