مرمت ۴ نسخه قرآن خطی نفیس در کرمانشاه
کرمانشاه ـ خبرنگار اطلاعات: سرپرست میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: مرمت چهار نسخه قرآن خطی نفیس که در مساجد روستاهای شهرستان پاوه نگهداری می‌شود به اتمام رسید‎.

‎جلیل بالایی افزود: این چهار نسخه قرآن خطی متعلق به بخش خصوصی بوده که گذشت زمان آسیب‌هایی را به آنها وارد کرده بود‏‎.

‎او گفت: دو نسخه از این قرآن‌ها در مسجد روستای دودان و دو نسخه دیگر در مساجد روستاهای دخان و زردویی نگهداری می‌شود‏‎.

‎بالایی ادامه داد: زمانی که این نسخه‌های خطی را برای مرمت به کرمانشاه انتقال دادیم، گذشت زمان باعث شده بود تا تأثیرات نم و رطوبت به صورت چشمگیری در صفحات کتاب دیده شود‎. ‎او افزود: صفحه‌های قرآن دارای پارگی و کمبودهایی بودند، اثرات شدید لکه ناشی از استفاده مداوم از اوراق هم به چشم می‌خورد و همچنین مرمت نادرست و صحافی نامناسب نیز آسیب بیشتری به کتاب‌ها وارد کرده بود‏‎.

‎سرپرست میراث فرهنگی استان کرمانشاه به مرمت این کتاب‌ها اشاره کرد و افزود: در این راستا، شناسایی تمام آسیب‌ها، اسیدزدایی، آهاردهی و استحکام بخشی نسخ را با حفظ اصالت آنها اجرا کردیم‎.

‎بالایی ادامه داد: همچنین به منظور حفاظت از این آثار بعد از انجام اقدامات مرمتی، ساخت ویترین‌های استاندارد نسخ خطی را برای این قرآن‌ها در دستور کار قرار دادیم‎.

‎او افزود: ویترین‌ها را در مساجد روستا‌های یادشده نصب خواهیم کرد تا پس از انتقال قرآن‌ها به این مساجد در آنها نگهداری و عموم مردم امکان بازدید از این نسخه‌های خطی نفیس قرآن را داشته باشند‎.

‎سرپرست میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: نوع تزیینات و نوع خط این چهار نسخه قرآن خطی نشان می‌دهد که متعلق به یک دوره و در یک فاصله زمانی نگارش شده‌اند‏‎.

‎بالایی ادامه داد: باتوجه به تاریخی که در قرآن مسجد دخان نگارش شده و به احتمال بسیار مربوط به تاریخ خلق اثر است، این نسخه خطی قرآن متعلق به سال ۸۹۰ هجری قمری(۵۵۰ سال پیش) است‎.

نسخه مناسب چاپ