انتقاد رئیس کتابخانه ملی از نگهداری اسناد ملی در دستگاهها
 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: نگهداری اسناد ملی در ادارات و دستگاهها که محل رجوع، نگهداری و حفاظت نیست موجب ناکارآمد کردن اسناد است.

به گزارش ایرنا، اشرف بروجردی در نهمین همایش مدیران و کارشناسان اسناد دستگاهها در سالن همایش های معاونت اسناد و کتابخانه ملی اظهار داشت: سازمان اسناد و آرشیو ملی ایران، مامور نگهداری و حفاظت از اسناد ملی و پلی ارتباطی برای استفاده علاقه مندان و مخاطبان نیازمند به این اسناد است.

وی افزود: اسناد، حاملان تاریخ این سرزمین هستند و سهم هر کس در ماندگاری و بقای تاریخ این سرزمین انکارنشدنی است.

بروجردی گفت: در حفاظت و انتقال اسناد به آیندگان، لازم است تعامل بین دستگاهها به نحو احسن صورت گیرد تا گواهان تاریخی آینده بتوانند با هم گواهی دهند.

وی خطاب به کارشناسان اسناد تاکید کرد: صرف تشخیص اهمیت یک سند به تنهایی کفایت نمی کند و مهم این است افرادی که این اسناد را تفکیک و نگهداری می کنند رویکردی به شرایط اجتماعی و زمان وقوع سند داشته باشند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: نگاه عمیق، موشکافانه و تحلیلگرانه به اسناد بسیار تاثیرگذار است و اینکه بها دادن به این اسناد به نگاه کسی که قصد تشخیص و تفکیک آنها را دارد، وابسته است.

وی تاکید کرد: کسانی که در زمینه تشخیص و تفکیک اسناد، کار می کنند باید شرایط اجتماعی آن زمان را بشناسند تا بتوانند تحلیل کنند و بدانند باید چه ارزشی برای آن قائل باشند. بروجردی گفت: امروزه با روند تحولات فناوری ارتباطی که در مورد سندهای الکترونیک هم رقم خورده، برداشت از آنها و نیز میزان تاثیر آنها در رفتار جامعه و انسانها بسیار مهم است.

رئیس کتابخانه ملی افزود: کارشناسان نگهداری اسناد بدانند برای آینده این سرزمین و نسل بعدی جامعه و جوانان کشور که می خواهند گذشته سرزمین خود را بشناسند، انتقال اسناد نقش اساسی دارد.

وی سوالاتی در مورد فلسفه و دلایل انقلاب اسلامی و ضعف شناخت نسل امروز از آن دوران مطرح کرد و افزود: اسناد شرایط آن زمان اگر به خوبی به نسل جوان منتقل شود متوجه می شوند که انقلاب، امر اجتناب ناپذیری بود‌.

بروجردی با بیان اینکه بزرگترین میراث ملی را در جوامع بشری داریم، افزود: سند، بسیار مهم است و دولتمردان باید به مقوله حفاظت از اسناد و سیاستگذاری برای حفظ جهانی آن توجه نشان دهند

به گونه ای که سیاستهای یکسانی، تعریف و به همه دستگاهها جهت وحدت رویه ابلاغ شود.

نسخه مناسب چاپ