دکترفاضل رئیس سازمان نظام پزشکی استعفا کرد
 

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش مهر، دکترایرج فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، صبح پنجشنبه در جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران، استعفای خود از سمت ریاست سازمان نظام پزشکی ایران را اعلام کرد.

این تصمیم، به دنبال صدور حکم بازنشستگی او از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صورت گرفته است.

این در حالی است که شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، چندی پیش مصوبه ای را در راستای قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب رسانده بود.

مدیران سازمان نظام پزشکی معتقدند که این سازمان به عنوان یک نهاد غیر دولتی شناخته می‌شود و از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی مستثنی است.

به گزارش فارس ،یک مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی هم در ارتباط با دلایل استعفای رئیس این سازمان اظهارداشت: دکتر ایرج فاضل عضو هیأت علمی‌و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده‌اند که حکم بازنشستگی وی توسط محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابلاغ شده است.

نسخه مناسب چاپ