سخنگوی وزارت خارجه: تلاش برای مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.

بهرام قاسمی‌گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها با نقل قول اظهارات به طور ناقص یا عمدا مخدوش یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند بر اساس آن تحلیل و نتیجه گیری کنند و به مقصود سیاسی خود دست یابند. بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت همه اقشار مردم و مسئولان جمهوری اسلامی‌ایران بخوبی قابل درک است. قانون، ساختارها و رویه‌ها در این باره از بیش از یک دهه گذشته اجرا شده و مقابله با جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه‌های ذیربط با جدیت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: نهادهای بین المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه می‌کنند تا نفس وجود جرم پولشویی در هر کشور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابی‌های این نهادها قرار می‌گیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در کشور مورد نظر ندارد. برای مثال همانگونه که وجود قوانین، دستگاه‌های مجری قانون و اعلام کشف موارد کلان قاچاق مواد مخدر، نقطه قوت جمهوری اسلامی‌ایران و همه دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در کشور است، وجود ساختارهای قانونی و سازوکارهای مبارزه با جرم پولشویی و هرگونه هشدار در مورد وجود این جرائم و ضرورت مقابله با آن، به عنوان اراده حکومت و نقطه قوت کشور در برخورد با این گونه جرائم است.

نسخه مناسب چاپ